Profesionálne čistenie povrchu fasády je nevyhnutnou súčasťou komplexnej správy akejkoľvek budovy. Profesionálnym čistením povrchu fasády dosiahnete zlepšenie estetiky, predĺžite jej životnosť, predídete finančne náročnej obnove povrchu fasády vo forme náteru novou fasádnou farbou a hlavne, zbavíte sa mikroorganizmov, ktoré negatívne vplývajú na všetkých obyvateľov domu.

Čistenie fasády je možné realizovať prakticky kedykoľvek počas roka. V každom prípade je ale nutné brať ohľad na vonkajšie počasie, aby mal povrch fasády dostatok času a vhodné podmienky sa po vyčistení dostatočne presušiť.

Potreba vyčistiť povrch fasády vzniká v momente, keď je na väčšine povrchu viditeľne znečistená. Z hľadiska životnosti fasády je vhodné čistiť jej povrch pravidelne, čím sa zníži riziko nenávratného poškodenia.
Zároveň platí, že frekvencia čistenia fasády závisí od viacerých faktorov. Medzi tie vonkajšie patria nadmorská výška, geografická poloha, prašnosť prostredia, hustota premávky, tieň, stromy, a podobne. Hlavným faktorom je však kvalita zatepľovacieho systému a použitej fasádnej farby. Vo všeobecnosti platí, že čím menší je prestup tepla zvnútra budovy cez steny smerom von, tým menej sa povrch fasády prirodzene presušuje, a tým vhodnejšie podmienky na rast machov, plesní, rias a iných mikroorganizmov vznikajú.

Určite nie je. Náš tím profesionálov dokáže za optimálnych podmienok vyčistiť až 1000 ㎡ za jeden deň, vďaka čomu komfort obyvateľov budovy nijako neobmedzujeme.

V našej doterajšej praxi sme sa nestretli s budovou, ktorú by sme pre jej výšku nedokázali vyčistiť. Disponujeme vlastnými vysokodzvižnými plošinami a lešenárskou technológiou, vďaka čomu pre nás ani tie najvyššie budovy nepredstavujú problém.

Venujeme sa profesionálnemu a ekologickému čisteniu fasád a všetkých povrchov budov, vrátane okien, parapiet, striech, prístupových ciest, chodníkov a podobne. Každý povrch si vyžaduje inú technológiu čistenia a tiež rôzne úsilie. Pri každom čistení však dbáme na to, aby čistený povrch nebol nijakým spôsobom znehodnotený. Tomuto cieľu venujeme celú našu pozornosť.

Vyvinuli sme vlastnú technológiu čistenia fasád, ktorú máme patentovanú - teda chránenú ako duševné vlastníctvo našej spoločnosti. Tento prístup je natoľko inovatívny, že sme prvou a zároveň jedinou spoločnosťou na trhu, ktorá nepoužíva pri čistení povrchov fasád vysokotlakové čističe. Naša spoločnosť priviedla na trh technológiu kontaktného čistenia fasád namiesto použitia vysokotlakových čističov.

V prvom rade pripravíme okolie budovy aj samotnú budovu na čistenie fasády. Tým zabránime akémukoľvek poškodeniu budovy, okolia a hlavne majetku obyvateľov. Rovnako berieme na zreteľ komfort a bezpečnosť všetkých obyvateľov. Obmedzíme ich komfort len v miere nevyhnutnej na vykonanie čistiacich prác.

Následne začína proces ekologického čistenia fasády. Na čistenie aj tých najnedostupnejších miest používame vlastné vysokozdvižné plošiny, poprípade lešenie, ak potrebujeme pracovať v úzkych priestoroch, kde sa vysokozdvižné plošiny nedokážu dostať. Nanesením nami vyvinutého a patentovaného čistiaceho roztoku odstránime všetky nečistoty (od mikroorganizmov, rias, plesní, machov, prachu, smogu a iných nečistôt). Čistiaci roztok sa nanáša výlučne kontaktnou technológiou, bez použitia vysokotlakových čističov. Roztok sa nanáša maliarskym valčekom, štetkou alebo štetcom. Následne sa podľa potreby očistia parapety a rámy okien. Povrch fasády sa po dôkladnom presušení dostane do dokonale čistého stavu, kedy je zbavený všetkých nečistôt.

Náš čistiaci roztok je 100% ekologicky odbúrateľný a zároveň nemá žiadne negatívne vplyvy na zdravie ľudí ani na ekológiu a okolie čistenej budovy. Bol vyvinutý a patentovaný našou spoločnosťou po dlhoročnej snahe nájsť tú správnu kombináciu účinných a zároveň ekologicky odbúrateľných látok. Výsledkom tejto snahy sa stal 7-zložkový čisiiaci roztok, ktorý dokonale odstraňuje všetky nečistoty z povrchov fasád, striech, chodníkov, sôch, plotov, prístupových ciest atď. Každá zložka obsiahnutá v roztoku má svoju špeciálnu funkciu, vďaka čomu dokážeme v jednom jedinom kroku odstrániť mikroorganizmy, plesne, riasy, machy, prach, smog, náletovú špinu a peľ. Preto nie je nutné už používať vysokotlakové čističe na oplachovanie čisteného povrchu. Všetky nečistoty sa totiž vplyvom oxidácie buď rozplynú, alebo ostanú na povrchu bavlneného maliarskeho valčeka, a tým sa odstránia z povrchu fasády.

Najdôležitejšou vlastnosťou nášho čistiaceho roztoku je ale to, že obsahuje soľné emulzie, ktoré sa po vyparení tekutej zložky (vody) premenia na kryštály soli. Tie následne slúžia ako prirodzené konzervačné látky priamo v póroch povrchu fasády.

Naša kontaktná technológia čistenia fasád spája všetky potrebné úkony pre dlhú životnosť fasády v jednom kroku. Nanášaním nášho čistiaceho roztoku dokážeme v jednom kroku:
- očistiť povrch fasády od všetkých nečistôt
- vrátiť fasáde pôvodnú farebnosť
- zakonzervovať povrch fasády vďaka kryštálom soli, ktoré po vyparení roztoku ostanú priamo v póroch fasády
- predĺžiť živostnosť povrchu fasády aj celého fasádneho systému ako takého

Najdôležitejším faktorom pre predĺženie životnosti povrchu fasády aj celého fasádneho systému ako takého je prevencia narušenia jeho štruktúry a celistvosti. Pri vysokotlakovom čistení fasád môže tlak vody narušiť povrch fasády mikroprasklinami, a to dokonca tak, že piesok obsiahnutý vo fasáde či v jej farbe bude tlakom vody zmytý.

Preto sme sa rozhodli priniesť na trh nami vyvinuté a patentované riešenie čistenia povrchu fasády. Používame výhradne valčeky a štetce, ktoré nenarušia povrch fasády a jeho celistvosť. Samozrejme, platí, že pravidelná údržba povrchu fasády dokáže jej životnosť veľmi výrazne predĺžiť a preto nie je vhodné odkladať investíciu do pravidelného čistenia, až kým je povrch fasády v havarijnom stave.

Aby sme začali z opačného konca, hlavnou výhodou čistenia fasády vysokotlakovými čističmi, rotačnými kefami a podobne, je časová nenáročnosť takéhoto prístupu.

Náš prístup si vyžaduje viac úsilia a rovnako aj viac času, s čím logicky prichádzajú aj vyššie náklady spojené s ľudskou prácou, využitím vysokozdvižných plošín a ďalších technológií. Keďže disponujeme vlastným čistiacim roztokom, vlastnou technológiou, a najmä vlastnými vysokozdvižnými plošinami, tak dokážeme byť konkurencie schopní aj voči dnes už zastaranému prístupu v podobe vysokotlakového čistenia fasád.

Ďalšou veľkou nevýhodou vysokotlakového čistenia fasád je fakt, že obrovské množstvo vody spoločne s čistiacim roztokom zaručene zašpiní aj okná, parapety, strechy, chodníky, stromy, kvety, a vlastne celé okolie čistenej budovy. Veľmi výrazne obmedzuje komfort obyvateľov, ktorí musia mať počas celého čistenia fasád zatvorené okná, a musia dávať pozor aj na ich majetok v blízkosti (napr. autá, bicykle, lavičky a podobne). Treťou a finančne veľkou nevýhodou je to, že vysokotlakové čistenie fasád si vyžaduje obrovský prísun vody, ktorá pramení z rozvodov obyvateľov čistenej budovy. Ide teda o skryté náklady na čistenie, ktoré nie sú do samotného čistenia fasád vopred započítané.

Vysokotlakové čističe vody môžu mať prietok vody aj v tisíckach litrov za hodinu. Keď berieme do úvahy, že viacero takýchto čističov počas viacerých dní strieka vodu spoločne s čistiacim roztokom na povrch fasády, je na mieste uvažovať nad tým, kde toto obrovské množstvo vody a roztoku končí. Vďaka pôsobeniu gravitácie sa väčšina, samozrejme, dostane na zem a do okolia čistenej budovy bez toho, aby prešla procesom čistenia odpadových vôd. To môže spôsobiť nenapraviteľné škody na trávnikoch, kvetoch, okrasných stromoch, ale aj na lavičkách, autách a podobne.

Značné množstvo vody s roztokom však končí aj pod povrchom čistenej fasády či v interiéroch čistených budov. Práve tento fakt má veľký potenciál priniesť v budúcnosti značné komplikácie. Ak sa voda dostáva pod povrch fasády (či už pod polystyrén, minerálnu vatu alebo omietku), vznikajú ideálne podmienky na rast plesní a iných mikroorganizmov, čo sa časom prejaví na rozklade povrchu fasády zvnútra. A takéto komplikácie si budú vyžadovať omnoho väčšie zásahy ako len vyčistenie povrchu fasády. Voda s roztokom sa tlakom vody dokáže dostať aj priamo do vnútra budovy, a to cez rôzne prieduchy, vetracie šachty, praskliny a podobne.

Určite nie. Naši zamestnanci využívajú výhradne naše vlastné vysokozdvižné plošiny alebo lešenia, pretože vďaka tomuto prístupu majú miesto čistenia stále na úrovni očí. Pre výsledok čistenia je to veľmi dôležitý faktor. A hlavne, jediný kontakt našich pracovníkov s povrchom čistenej fasády je prostredníctvom valčekov a štetcov. Zabránime tak okopávaniu alebo ošuchávaniu fasády, ako sa to pri použití lán či lávok stáva.
Nehovoriac o tom, že ukotvenie lán na streche si podľa pravidiel bezpečnosti pri prácach vo výške vyžaduje vŕtanie do strechy, čo je zásah do budovy, ktorému sa chceme určite vyhnúť.

Našou hlavnou prioritou je spokojnosť našich zákazníkov a budovanie reputácie našej značky Bomba fasáda na základe kladných referencií. To vieme docieliť jedine poctivou prácou našich odborne vyškolených zamestnancov v súhre s prvotriednou technológiou čistenia a najkvalitnejším strojným zariadením.
Naši pracovníci sú pravidelne školení a držia osvedčenia pre práce vo výškach. Všetky naše vysokozdvižné plošiny patria medzi špičku v danom odbore. Každý rok sú preverované v rámci bezpečnostných a záťažových skúšok. Všetko úsilie vkladáme do toho, aby sme prinášali tie najlepšie služby a zároveň sa postarali o bezpečnosť obyvateľov budovy aj našich pracovníkov. Zároveň sme poistení voči akýmkoľvek škodám spôsobeným tretím stranám. K správe budov pristupujeme zodpovedne a sme presvedčení, že naše služby zákazníci ocenia aj v budúcnosti, keďže je isté, že po nejakom čase bude nutné budovu očistiť znova.

Áno. Nad rámec zákonom stanovenej 2-ročnej záruky ponúkame našim zákazníkom 5-ročnú záruku na nami očistený povrch. Táto záruka sa vzťahuje na povrch nami očistenej fasády našou kontaktnou technológiou a je vymedzená na znečistenia spôsobené vplyvom poveternostných faktorov. Nevzťahuje sa na dodatočné znečistenie napr. grafitmi, olejmi alebo inými farbami. Zároveň sa nevzťahuje na mechanické či iné úmyselné poškodenie. Podmienkou pre získanie záruky je vytvorenie fotodokumentácie pred a po čistení, a zároveň vyhotovenie preberacieho a odovzdávacieho protokolu. Tieto dokumenty slúžia aj na ochranu vašej investície.

V prvom rade budeme veľmi radi, ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára na www.bombafasada.sk, e-mailom na info@bombafasada.sk, telefonicky na 0905 148 393, alebo prostredníctvom sociálnych sietí.

Následne si dohodneme termín obhliadky vašej nehnuteľnosti a bezplatne vám ukážeme účinok čistenia priamo u vás doma. Takáto bezplatná ukážka a konzultácia vám umožní urobiť si presný dojem o účinnosti našej technológie čistenia a zároveň vám budeme ochotní odpovedať na všetky vaše otázky. Po názornej ukážke si náš obchodný zástupca zmeria povrch fasády, ktorú budeme čistiť. Následne vám zašleme podľa vašich preferencií nezáväznú cenovú ponuku a po jej odsúhlasení si dohodneme termín realizácie; a môžeme sa pustiť do práce!

Čistenie fasád a striech realizujeme v rámci celého územia Slovenskej republiky. Stačí si dohodnúť stretnutie, náš obchodník sa vám ozve a bezplatne predvedie účinnosť našej technológie.

Cena čistenia fasády alebo čistenia strechy je vždy dohodnutá vopred a pripravená na mieru pre vašu budovu na základe osobnej ukážky a merania povrchu fasády bez akýchkoľvek ďalších skrytých nákladov. Ušetríte na spotrebe vody aj elektrickej energie. Po realizácii čistenia fasády alebo čistenia strechy nie je nutné žiadne dodatočné čistenie okien, dverí, parapetov, balkónov, okolia a podobne. Cena za 1 ㎡ čistenia sa odvíja od viacerých faktorov:

1. Druh fasádneho náteru - rozlišujeme mnoho druhov fasádnych farieb a štruktúr fasády. V zásade platí, že čím kvalitnejší je podkladový materiál, fasádny systém a fasádny náter, tým menej náročné je očistiť daný povrch, a tým lepší výsledok po očistení vieme docieliť.

2. Miera znečistenia - ak sa jedná o bežné znečistenie spôsobené najmä vplyvom rias, machov, plesní, mikroorganizmov, prachu, smogu a podobne, naša technológia čistenia prináša skvelé výsledky aj pri tých najznečistenejších povrchoch. Samozrejme, čím viac majitelia budov odkladajú čistenie fasády alebo čistenie strechy, tým viac úsilia a času bude potrebné investovať do čistenia samotného.

3. Veľkosť povrchu čistenej plochy - snažíme sa pre zákazníkov, ktorí sa rozhodnú vyčistiť naraz veľké plochy, pripraviť cenovo zvýhodnené ponuky a zohľadniť tak množstvovú zľavu. Jedná sa zvyčajne o bytové domy, úrady, hotely, kostoly, ubytovne a podobne.

4. Členitosť terénu a dostupnosť - častokrát sa stretávame s budovami, ktoré síce nie sú svojou výškou náročné, ale rôzne prekážky v okolí komplikujú prístup k danej budove a tým pádom je nutné zvoliť tie najväčšie vysokozdvižné plošiny, prípadne postaviť a zložiť lešenie. Medzi takéto prekážky patria napríklad stromy, okrasné dreviny, kvety, skalky, lavičky, výklenky, vstupy do budov a podobne. A častokrát sa stretávame aj s nerovným terénom, ktorý zabraňuje bezpečnému ukotveniu strojov blízko samotnej budovy. Zatiaľ sme sa však nestretli s budovou, pre ktorú by sme nenašli optimálne riešenie, dokonca ani vo veľmi svahovitom teréne. V zásade platí, že čím náročnejšia je dostupnosť, tým väčšie náklady vznikajú pri potrebe využívania strojov s veľkým dosahom.

5. Výška budovy - zákazníci častokrát očakávajú, že čím vyššia je čistená budova, tým viac metrov štvorcových čistenia si objednajú, a tým lepšiu cenu za meter štvorcový môžu očakávať. V praxi väčšinou platí presný opak. Dá sa povedať, že každý meter výšky navyše veľmi výrazne zvyšuje nároky na technické parametre strojov potrebných k čisteniu. Tie najväčšie stroje majú v porovnaní so strojmi do výšky napr. bežného rodinného domu aj vyššie prevádzkové náklady. Na druhej strane, pozitívnym faktorom je to, že vo vysokých budovách býva alebo pracuje väčšie množstvo ľudí, a tak sa celkové náklady na čistenie fasády alebo čistenie strechy rozpočítajú medzi väčšie množstvo bytových jednotiek či kancelárskych priestorov. Zároveň majú obyvatelia výškových budov tú výhodu, že viacero stien zdieľajú so susednými obyvateľmi, čím sa zasa zmenšuje plocha čistenia na jednu bytovú jednotku.

Ak vezmeme všetky vyššie faktory ovplyvňujúce cenu čistenia za 1 ㎡ do úvahy ako celok, je nutné poznamenať, že žiadne dve vyčistené budovy nie sú rovnaké a teda aj cena ich vyčistenia sa môže líšiť. Čo však stále ostáva rovnaké, je kvalita nami vykonanej práce a spokojnosť zákazníkov. Neustále sa snažíme zlepšovať a prinášať vylepšenia a inovatívne riešenia tak, aby sme boli aj napriek menej invazívnej a prácnejšej technológii čistenia lacnejší ako konkurencia. Taktiež dbáme o to, aby sme im okrem profesionálneho a ekologického čistenia fasád a čistenia striech poskytli aj nadštandardný servis a záruku spokojnosti na dlhé roky. Cenu, ktorú zákazníci za naše služby zaplatia, je potrebné vnímať ako investíciu, nie ako nákladovú položku.

Zveriť čistenie vonkajšieho opláštenia budovy do rúk profesionálov je rozhodne investícia. A to hneď z niekoľkých uhlov pohľadu:
- zbavíme vás plesní, rias, machov, mikroorganizmov, prachu, smogu a podobne,
- investujete tak do ochrany zdravia všetkých obyvateľov (predídete vzniku alergií a respiračných ochorení),
- zlepšíte estetiku celej budovy,
- zvýšite hodnotu nehnuteľnosti,
- predídete potrebe aplikácie fasádneho náteru a hlavne predĺžite jej životnosť,
- dostanete záruku až 5 rokov po realizácii čistenia našou spoločnosťou.

Cena za realizáciu ekologického čistenia fasád alebo ekologického čistenia striechje dohodnutá vždy vopred bez akýchkoľvek skrytých poplatkov. Platba zo strany zákazníka je realizovaná bankovým prevodom na základe nami vystavenej faktúry, ktorá musí obsahovať miesto a čas výkonu práce, veľkosť čistenej plochy v ㎡ a celkovú cenu. Doba splatnosti začne plynúť odo dňa odovzdania diela (čistenia budovy alebo inej plochy) a jej dĺžka bude dohodnutá individuálne.

Bytové domy majú možnosť financovať čistenie budovy aj za pomoci Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle modernizácie bytového domu.

Bezplatná ukážka kdekoľvek na Slovensku


Dohodnite si ju už dnes!